About Songnamnet

Song Nam, A Vietnamese professional construction consultant

Songnamnet
Architect
Viet Nam

Song Nam, A Vietnamese professional construction consultant

Song Nam is a construction consultantof architecture, structure, M&E, local consultancy, construction permit and project management for large scale projects in Ho chi minh city, Vietnam.

Gemini Project Developer Company Limited - Hotline : (+84)769 861 168
Head Office: 98 Tran Quang Khai Street,Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Email: [email protected] - [email protected]
Web: http://www.songnam.net/Home?lg=en

=============
Song Nam là mt n v qun lý d án chuyên nghip t khâu t vn thit k thm tra, xin các giy phép xây dng n t vn la chn nhà thu và t chc qun lý, t vn giám sát quá trình thi công ngoài công trng nh: ô th, tòa nhà chung c cao tng, cao c vn phòng, nhà xng, resort, khách sn,vv..

Công Ty TNHH Phát Trin D Án Song Nam - Hotline : (+84)769861168
98 Trn Quang Khi, P. Tân nh, Qun1, TP HCM
Email: [email protected] - [email protected]
Web: http://www.songnam.net

https://www.songnam.net/Tin-tuc/Chi-tiet/Phong-thuy-va-chuyen-thiet-ke-kien-truc/141
https://www.songnam.net/Tin-tuc/Chi-tiet/Cach-thiet-ke-canh-quan-them-hoan-hao/291
http://www.songnam.net/Dich-vu-va-Du-an/Quan-ly-du-an/49
http://www.songnam.net/Tin-tuc/Chi-tiet/Tu-Van-Tham-Tra-Thiet-Ke-Tham-Tra-Du-Toan/222
http://www.songnam.net/Tin-tuc/Chi-tiet/Thiet-Ke-Ha-Tang-Canh-Quan/32
https://digestivehealthinstitute.org/forums/users/songnam/
https://themepalace.com/users/songnam/
https://www.oaklandperio.com/users/songnam
https://www.nj24.pl/users/songnam
https://sumally.com/songnam
https://songnam.shivtr.com/
https://www.hogarmania.com/comunidad/usuarios/songnam/
https://www.letempledelaforme.com/profile/songnam
http://www.testadsl.net/forum/profile.php?id=39537
https://www.mobafire.com/profile/songnam-979140/
https://www.plasterersforum.com/members/songnam.55087/
http://www.songnam.net/Services-And-Projects/Construction-Consultancy/69
https://www.facebook.com/songnam09
https://www.youtube.com/watch?v=iTzmkQkTGZc
https://www.pinterest.ca/songnam09
https://twitter.com/xaydungsongnam
https://note.com/songnam/n/n5d9fc3de28f1
https://yourviews.mindstick.com/view/user/634408/songnam-song-nam
https://www.slideserve.com/songnam

Designing Buildings Anywhere

Get the Firefox add-on to access 20,000 definitions direct from any website

Find out more Accept cookies and
don't show me this again
"