About Du lich

Công Ty Du lịch việt là đơn vị chuyên phân phối tuyến tour du lịch cho khách hàng khắp mọi miền đất nước.

Academic
United States

H Chí Minh là thành ph ln nht và ông dân nht ca Vit Nam. ó là trung tâm thng mi ca t nc và trung tâm vn hóa. Là ngôi nhà ca khong 10 triu ngi, ngi ta có th mong i thành ph này s nhn nhp vi nng lng. ây cng là trung tâm gii trí ca quc gia, ni ngi ta có th tìm thy các công viên gii trí và các im tham quan tng t. Vi nhng i l rp bóng cây, thành ph này c khám phá tt nht bng cách i b.

Bn có th tham kho thêm mt s bài vit v du lch ti ây>>>

https://tourdulich.net.vn/

https://dulichthegioionline.blogspot.com/

http://diadiemdulichonline.blogspot.com/

https://gab.com/dulichviet

https://www.behance.net/technewonline


Thành ph H Chí Minh là s pha trn n tng gia c xa và hin i. Nó có nhng ngôi chùa c và nhng ngôi n bên cnh nhng ca hàng g c bán các mt hàng nh la và gia v. Trong khi ó, thành ph cng là ni có các tòa nhà chc tri, trung tâm sang trng, nhà hàng và quán bar sang trng, cng nh các khách sn cao cp. Nó có th là mt ô th hin i, nhng nó vn toát lên lch s và vn hóa ca Vit Nam.

Nhìn vào H Chí Minh ngay bây gi, nhng ngi không bit v lch s ca nó có th thy khó tin rng thành ph này ã tri qua hn lon. Trc ây c gi là Sài Gòn, thành ph ban u là mt làng chài nh tên là Prey Nokor trc khi nó tr thành thuc a ca Pháp Cochin-china và th ô ca min Nam Vit Nam. Nhng ngày này, H Chí Minh là mt yêu thích vi khách du lch.

Designing Buildings Anywhere

Get the Firefox add-on to access 20,000 definitions direct from any website

Find out more Accept cookies and
don't show me this again
"